Groep 5a aan de slag met de werkjes van het kiesbord.