Groep 6C heeft meegedaan aan de buitenlesdag. Over het hele plein hingen rekenopdrachten over de klok en de kalender. In tweetallen hebben de leerlingen geprobeerd alle opdrachten te vinden en goed uit te rekenen. Het was een zeer geslaagde les en veel kinderen wilden wel vaker zo rekenen.