• Wekelijks halen we geld op voor onze adoptiekinderen Kemcy en Rita. We kregen twee nieuwe foto’s van de adoptiekinderen van de Emmaschool. Kemcy Pierre woont op Haïti en Rita Gaisie in Ghana. 
    Het gaat goed met beiden. Kemcy schreef een mooie brief, waarin hij bedankt voor de ondersteuning. Hij doet het goed op school.