Op 19 november hadden we weer een creamiddag. Het thema was dit keer (hoe kan het anders): Sinterklaas. De groepen werden gemengd en gingen aan de slag met een veelheid aan activiteiten: van computeren tot bakken en van linosnijden tot schilderen.  Dit was mogelijk dankzij de hulp van een grote groep enthousiaste ouders. De jongere en oudere kinderen werkten prima  samen in een goede sfeer. Kortom: een geslaagde middag.