Er breken spannende tijden aan voor de leerlingen van de groepen 8: naar welke vo-school zullen zij volgend jaar gaan? Hieronder een aantal veelvoorkomende vragen.