De kinderen van groep 8B speelden met aanstekelijk enthousiasme de musical Betoeterd. Ze kregen een daverend slotapplaus van hun ouders. De helpende musicalmoeders werden na afloop verdiend in het zonnetje gezet.