• De kinderen van groep 4A kunnen prachtig tekenen. Hier ziet u enkele voorbeelden.