Vanmorgen hadden we een paasviering in de Hillegondakerk. Meester Pieter vertelde een mooi verhaal en het schoolkoor zong enkele prachtige liederen.