Vanmiddag kwam de schoolfotograaf afscheidsfoto’s voor groep 8 maken. Het was zoals gebruikelijk gezellig.