• Van het geld van de kerstcollecte heeft het AZC 30 oma-fietsen kunnen aanschaffen. Men schrijft in de nieuwsbrief:
    ‘Een school uit de buurt (Emmaschool) heeft ons nog eens dertig omafietsen geschonken. Die zijn ook allemaal naar de scholieren gegaan.’
    In de werkplaats verrichten twee bewoners van het AZC in het kader van zelfwerkzaamheid reparaties aan de fietsen. Op zaterdag worden zij geholpen door een Nederlandse vrijwilliger, die hen de fijne kneepjes van het vak leert. Tegelijk met fietsen maken leren ze ook Nederlands.