In het gebied rond de Emmaschool zwierven donderdag allerlei zonderlinge types rond: de kinderen gingen op vossenjacht.