prz 4 20

De leidsters zijn voor de ouders in beginsel de eerst aanspreekbare persoon waar het gaat om zaken die niet geheel naar wens verlopen.

Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u zich wenden tot de directie van de Emmaschool.
Mocht ook die route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek, per adres Hilleniussingel 23; 3054 EX Rotterdam.

De peuterspeelzaal heeft ook een vertrouwenspersoon:
Mevr. E.G. van der Aa-Weimar is daartoe verbonden aan de Emmaschool. In meer delicate kwesties kunt u zich tot haar wenden (per adres Hilleniussingel 23, 3054 EX Rotterdam).
De (interne) klachtenprocedure van de Emmapeuterspeelzaal is neergelegd in de “Klachtenregeling Emmapeuterspeelzaal”. Die regeling treft u hier aan

. De klachtenregeling ligt tevens ter inzage op de peuterspeelzaal.
Voor de externe behandeling van klachten is Stichting peuterspeelzalen Hillegersberg-Schiebroek (verplicht) aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.degeschillencommissie.nl). Indien de Emmapeuterspeelzaal de klacht niet binnen zes weken afhandelt of de klacht niet naar behoren afhandelt, kunnen de ouders/verzorgers hun klacht aan deze externe geschillencommissie voorleggen.
Ook hebben ouders/verzorgers in een aantal gevallen het recht om hun klacht direct aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor te leggen.
In artikel 7 van de Klachtenregeling Emmapeuterspeelzaal leest u meer over de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In dat artikel 7 is tevens het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen opgenomen.