Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wanneer verwordt plagen tot pesten? Wij noemen het pesten, wanneer het plagen van een bepaald kind frequent terugkomt, de geplaagde er last van heeft en zich niet meer adequaat mondeling kan verdedigen.

Eventueel pestgedrag van leerlingen moet natuurlijk bestreden worden. Daarvoor is het onderstaande protocol opgesteld.

Preventief jaarlijks terugkerende afspraken in alle groepen:


- Niemand mag een ander pesten.
- Elkaar niet uitschelden.
- Elkaar nemen zoals je bent.
- Van elkaar afblijven en elkaar niet bedreigen.
- Niemand buitensluiten.
- Niet aan de spullen van een ander zitten.
- Luisteren naar elkaar.
- Met een groepje tegen een pester zeggen: "Stop!"
- Alle regels gelden op school en daarbuiten.