beterrekenenOp verschillende niveaus dagelijkse rekenopgaven. Je kunt dagelijks vier korte opgaven maken op je eigen niveau. Je moet je wel even (gratis) aanmelden. Aanbevolen. Klik hier.