grootte

Het aantal leerlingen van de school ligt de laatste jaren rond de 525; in het begin van het cursusjaar zijn het er iets minder, aan het eind iets meer. De kinderen zijn verdeeld over vijftien groepen. In de tweede helft van het schooljaar wordt, indien daar aanleiding toe is, vaak een zestiende groep gevormd. Dit is dan een zogenaamde instroomgroep, waarin kinderen geplaatst worden die op of kort na hun vierde verjaardag voor het eerst naar school komen. Vaak kennen deze kinderen de school al van binnen, want in de school is ook de Emma-peuterspeelzaal gevestigd. Het is een speelzaal voor kinderen vanaf twee jaar.In de groepen 3 t/m 8 wordt gedurende één of meer dagdelen een tweede leerkracht ingezet. Deze (volledig bevoegde) leerkracht ondersteunt de groepsleerkracht bij verschillende werkzaamheden. Vaak wordt tijdens deze dag(delen) met groepjes kinderen of met individuele kinderen apart gewerkt. Het kan gaan om kinderen die extra hulp nodig hebben, of  kinderen die juist een extra uitdaging nodig hebben.

Picasa user or album is not correct