P1130047 Custom

Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige leden van de samenleving. Die ontwikkeling verloopt alleen zonder problemen als er een goede sfeer is. We hechten daarom aan een veilig, vriendelijk en positief klimaat met orde en regelmaat. Regelmaat geeft het kind kansen. Pas als een kind zich veilig en geborgen voelt, thuis en op school, zal het zich harmonieus ontwikkelen.