Van elk verzuim moet telefonisch of schriftelijk kennis worden gegeven door de ouders of verzorgers. Hoe minder verzuim hoe beter. Ouders wordt verzocht  het verzuim indien enigszins mogelijk voor 8.30 uur door te geven, doch uiterlijk voor 09.00 uur (tel. 418 90 53). Verzoeken voor extra vrijaf kunnen alleen toegestaan worden bij bijzondere omstandigheden, zoals bij huwelijksfeesten binnen de familie, verhuizing, gezinsuitbreiding, verplichte vakantie buiten de schoolperiode (met werkgeversverklaring). Op school is een folder van de gemeente Rotterdam verkrijgbaar met nadere bijzonderheden. Ook kan op school een formulier verkregen worden om eventueel extra verlof aan te vragen. Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig. Voor deze kinderen hoeft dus geen verlof aangevraagd te worden. Maar een kennisgeving vooraf is natuurlijk zeer gewenst.


Vijfjarige kinderen mogen nog één dag in de week thuisblijven. Maar de school moet het wel tijdig weten.

 

Ziekmelden kan ook hier.